Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Aναλαμβάνουμε την Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε 24 ώρες.

 

Η ιστοσελίδα μας παρέχει βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακού πιστοποιητικού), καθώς και τις διαδικασίες και τα πλεονεκτήματα που αφορούν την ένταξη στο πρόγραμμα 'Εξοικονομώ κατ' Οίκον'.

Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων είναι πλέον γεγονός και στην Ελλάδα. Με την ψήφιση του Νόμου 3661/2008, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου 'Για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων' (ΕΕ L1)

Αυτό σημαίνει οτι η πλειοψηφία των κτιρίων (με μικρές εξαιρέσεις), νέα και υφιστάμενα, θα πρέπει πλέον να επιθεωρούνται και να λαμβάνουν μία ενεργειακή ταυτότητα, το 'Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης' (ΠΕΑ).