Ποιοι είμαστε

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης οποιουδήποτε κτιρίου, με τελικό αποτέλεσμα την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η πείρα που διαθέτουμε στον ενεργειακό σχεδιασμό, μας δίνει το προβάδισμα σε μία σωστή και εμπεριστατωμένη διεκπεραίωση Ενεργειακής Επιθεώρησης.

 

Επίσης αναλαμβάνουμε:

- Διεκπεραίωση φακέλου για ένταξη στο Πρόγραμμα 'Εξοικονομώ κατ' Οίκον'

- Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

- Μελέτη και Επίβλεψη κατασκευών με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου

- Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη κατασκευών υψηλής αισθητικής